top of page

שירות לקוחות

החזרת מוצרים וביטול עסקה


על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה לאישור ההזמנה שהתקבל אחרי האריזה. במקרה ותתגלה אי התאמה או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעיניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע לי על כך, בתוך 24 שעות באמצעות ה whatsapp לטלפון 0505-604888.

יימצא פתרון לבעיה או יוחזר התשלום.

טל"ח

התקשרות עם ספקים

לבדיקת אפשרות לעבודה משותפת חשוב לציין את הבסיס מבחינתי :

1. חשוב שהמוצרים יהיו מיוצרים בישראל "כחול לבן".
2. ע"י עובדים ישראלים(או בעלי העסק).

3. המרכיבים טבעיים וכמה שיותר אקולוגיים.

אבטחה ופרטיות

האתר מאובטח. כמו כן, פרטי לקוחות האתר נשמרים אך ורק לצורכי השירות שלי,

אמצעי תשלום

:התשלום מתבצע ב:

Pay מזומן, אשראי, ואפליקציית תשלום כגון

bottom of page